Kosttillskott skyddar inte mot demens

Enligt en vetenskaplig översikt uppvisar kosttillskott som omega-3, vitaminer och ginko biloba inte några relevanta effekter på kognitiv försämring, lindrig kognitiv störning eller Alzheimers sjukdom. Det skriver Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar på Janusinfo.se.

Kosttillskott och vitaminer såldes för 2,7 miljarder kronor i Sverige 2017 enligt branschens egen statistik. Det är en vanlig uppfattning bland patienter att kosttillskott kan minska risken för demens, vilket det alltså saknas stöd för. Preparaten är ofta inte farliga vid rekommenderade doser men kan vara kostsamma. 

Den systematiska översikten av 38 prospektiva, mestadels randomiserade, kontrollerade studier med sammanlagt 70 000 individer har utvärderat om kosttillskott skyddar mot nydiagnosticerad lindrig kognitiv störning, MCI, eller Alzheimers sjukdom. Studiedeltagarna utgjordes i huvudsak av äldre individer med normal kognition eller MCI. Studerade kosttillskott inkluderade omega-3-fettsyror, multivitaminpreparat, ginko biloba, vitamin B12 + folsyra, vitamin D3 + kalcium och vitamin E. Även sojatillskott studerades.

Inget av de studerade kosttillskotten uppvisade kliniskt relevanta och robusta effekter på kognitiv försämring, MCI eller Alzheimers sjukdom. Översiktsförfattarna konkluderar därför att det saknas evidens för att sjukvården ska rekommendera användning av kosttillskott i syfte att minska risken för kognitiv sjukdom.

Fotnot: Resultaten som redovisas gäller kosttillskott i doser som är anpassade för att täcka ett rekommenderat dagligt intag. Några slutsatser kan därför inte dras om nyttan av att ge substitutionsbehandling vid konstaterad brist på exempelvis B12 och D-vitamin.

Källa: Butler M, Nelson VA, Davila H, Ratner E, Fink HA, Hemmy LS et al. Over-the-Counter Supplement Interventions to Prevent Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment, and Clinical Alzheimer-Type Dementia: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2018 Jan 2;168(1):52-62

Publicerad 2019-01-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 januari 2019 - 12:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår