Kraften finns i samtalet

En reflekterande samtalsmetod som riktar sig till hemmaboende äldre med långvarig smärta har tagits fram vid Högskolan i Skövde.

Metoden går ut på att fokusera på möjligheter i stället för hinder, det vill säga titta på det som man kan göra något åt, i stället för de problem som ändå inte går att påverka.

Vårdpersonal i tre kommuner, som har fått lära sig metoden, har ändrat sitt förhållningssätt, från att vilja lösa enstaka problem till att vilja lyssna och se helheten bakom patientens smärta, enligt forskarnas studie. De äldre å sin sida har upplevt ett ökat välbefinnande och blivit mer fysiskt aktiva.

Nu går forskarna vidare för att mäta vårdkonsumtionen hos de äldre deltagarna i samtalsmetodiken. Forskarna har även utvecklat en app som hjälper deltagarna att nå sina mål.

– Samtalen mellan vårdpersonal och de äldre handlar om att reflektera över livet, då, nu och framåt – och om att fokusera på de möjligheter man har som människa. Den äldre får hjälp att se nya möjligheter i situationen vilket bidrar till ett ökat välbefinnande, säger Cecilia Åberg, doktorand i hälsa och vårdvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om forskningsprojektet och se en film om hur samtalsmetoden fungerar här » (nytt fönster)

Publicerad 2017-11-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 november 2017 - 10:18 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår