Kvinnor leder i vård och omsorg

I vård- och omsorgsbranschen är över hälften av företagsledarna kvinnor, en nästan dubbelt så stor andel som övriga näringslivet. Det visar en rapport med statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Vård- och omsorgsbranschen är en starkt kvinnodominerad sektor, där 8 av 10 anställda är kvinnor. De kvinnliga cheferna utgör inte en lika hög andel, men uppgår till 54 procent. Det visar rapporten ”Jämställt vårdföretagande” från Vårdföretagarna. Nästan 7 000 kvinnor leder både stora och små företag inom vård och omsorg. 93 procent av de 11 000 företagen inom privat vård och omsorg är dock småföretag med färre än 20 anställda.

I rapporten har SCB har på uppdrag av Vårdföretagarna tagit fram uppgifter om könsfördelningen bland företagsledare i den skattefinansierade vården och omsorgen. Uppgifterna är de senast tillgängliga och avser 2011.

I stort sett lika många av företagen med 250 anställda eller fler leds av en kvinna som av en man. I äldreomsorgen leds 67 procent av företagen av kvinnor och i fjorton av Sveriges län dominerar kvinnor som företagsledare i vård och omsorg.  Värmland ligger i topp när det gäller andelen vårdföretag som leds av kvinnor. Lägst är andelen i Västerbotten. 

Publicerad 2014-03-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2014 - 10:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår