Lagändring förenklar hjälpmedelsval

Regeringen vill tydliggöra ansvaret för landstingen och kommunerna att hjälpa patienter välja bland likvärdiga hjälpmedel. Det framgår av en lagrådsremiss om ändringar i hälso- och sjukvårdslagen respektive patientsäkerhetslagen.

Enligt förslaget ska den enskildes val av hjälpmedel tillgodoses, om det framstår som befogat med hänsyn till behovet och till kostnaderna för hjälpmedlet. Vårdgivaren och den som har ansvaret för hälso- och sjukvården ska se till att patienten får individuell information om de hjälpmedel som finns. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska medverka till att en patient ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Publicerad 2013-12-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 december 2013 - 11:58 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår