Läkemedel skickar äldre till sjukhus

Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjort. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas.

Varje år inträffar i Sverige 35 000 fall där äldre blivit så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Det gör läkemedelsbiverkningar till en av de största orsakerna bakom att äldre hamnar på sjukhus. Fallolyckor, yrsel, lågt blodtryck, hjärtproblem och olika former av blödningar är de biverkningar som leder till flest inläggningar. Oftast är det hjärt-kärlläkemedel, blodförtunnande, antidepressiva och morfinbesläktade smärtstillande medel som ligger bakom.

– De flesta biverkningarna orsakas alltså av läkemedel som är viktiga för många äldre, säger Socialstyrelsens utredare professor Johan Fastbom i ett pressmeddelande. Enligt honom måste sjukvården bli noggrannare med att den äldre patienten får rätt doser, att ordinerade läkemedel passar ihop, att följa upp behandlingen ordentligt och att vara lyhörd för biverkningar.

Socialstyrelsens granskning, som bygger på ett antal studier på området, visar att det går att förebygga omkring 60 procent av sjukhusinläggningarna. Förutom minskat lidande för de äldre innebär det en möjlig besparing på 500–600 miljoner kronor om året. Därför planerar Socialstyrelsen att ta fram ett eller flera instrument som kan användas för att upptäcka när äldre löper risk att bli, eller har blivit, allvarligt sjuka av sina läkemedel. Instrumentet är tänkt att vara utformat som en checklista där de vanligaste biverkningarna knyts till olika läkemedel.

– Det är viktigt att alltid ha biverkningar i åtanke så att de kan upptäckas redan innan det går så långt att den äldre hamnar på akuten. Det gäller framför allt läkare, sjuksköterskor och omsorgspersonal, men även de äldre själva och deras närstående, säger Johan Fastbom.

Fakta

  • Risken för biverkningar ökar ju fler läkemedel den äldre tar samtidigt.
  • Kvinnor drabbas oftare än män, och risken ökar med stigande ålder.
  • Nedsatt njurfunktion är ytterligare en viktig riskfaktor för läkemedelsbiverkningar.
Publicerad 2014-12-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 december 2014 - 12:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår