Längre arbetsliv om Reinfeldt får råda

Samhället står inför flera genomgripande förändringar som gör att tidigare sanningar måste utmanas. Det skriver förre statsministern Fredrik Reinfeldt i rapporten Att arbeta till 75 – en bra början.

Rapporten är beställd av statliga Delegationen för senior arbetskraft och tar avstamp i det faktum att vi lever allt längre och att vi lever fler av dessa år som friska. Samtidigt sker en kraftig ökning av människor över 85 år och varje ny generation får allt lägre pensioner jämfört med sin slutlön. För att motverka urholkningen av pensionerna måste vi enligt Fredrik Reinfeldt ändra synen på vem som är äldre, och vad äldre arbetskraft kan bidra med: värderingen av seniorers förmåga och kraft behöver uppdateras till den verklighet vi är på väg mot i morgon.

Rapporten är den andra i en serie om cirka 30 som Delegationen för senior arbetskraft planerar att publicera. Den första rapporten, Kan seniorer arbeta längre?, handlade även den om potentialen för att fler ska arbeta högre upp i åldrarna. Nationalekonomerna Lisa Laun och Mårten Palme visade i rapporten att den stora skillnaden i sysselsättning mellan åldersgrupperna 60–64 och 65–69 inte beror på hälsa, arbetsmiljö och utbildning. I stället är det regler och normer på arbetsmarknaden som bidrar till att så få äldre än 65 år arbetar. Vill man åstadkomma en fortsatt ökning i arbetskraftsdeltagandet finns det en betydande potential i gruppen 65–69 år, enligt rapportförfattarna.

– Att inte ta tillvara den potential som finns hos seniorer är ett ohållbart slöseri med samhällets resurser, säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

Publicerad 2019-04-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 april 2019 - 13:59 © Äldre i centrum

FAKTA 

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en Delegation för senior arbetskraft (S 2018:10). I delegationens uppdrag ingår att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.

De aktuella rapporterna finns att ladda ner på delegationens webbplats » (nytt fönster). Där finns också mer information om delegationens uppdrag och arbete.

Loading   Sökning pågår