Längre liv blir sjukt till slut

Den förväntade livslängden ökar, samtidigt som de sista åren alltmer präglas av sjukdomar och handikapp. Det visar en omfattande studie av de dominerande sjukdomarna och skadorna i 188 länder, som publicerats i tidskriften The Lancet.

Studien spänner över 23 år och har gjorts vid Health metrics and evaluation vid Washington-universitetet, under ledning av ett internationellt konsortium bestående av forskare inom Global burden of disease-studien. Forskarna Lars Barregård och Max Petzold vid Sahlgrenska akademin har ansvarat för den svenska delen. Den förväntade livslängden har under den granskade perioden ökat med mer än sex år. Även den förväntade friska livslängden ökar, om än inte lika mycket.

Sverige ligger på plats tio när det gäller förväntad livslängd (82 år) och på artonde plats när det gäller antal förväntade friska levnadsår (70 år). Med noteringen 73,4 år toppar Japan den senare listan, därefter kommer i tur och ordning Singapore, Andorra, Island, Cypern, Israel, Frankrike, Italien, Sydkorea och Kanada.

Varför är inte Sverige med på topp tio-listan över högst förväntad frisk livslängd?

– Det finns åtminstone två möjligheter. Antingen finns faktorer som gör att befolkningen i länderna på topp tio-listan faktiskt har större chans att leva friska länge. Det kan röra sig om genetik, livsstil, yttre miljö eller hälso- och sjukvård. Eller så har Sverige bättre statistik på förekomsten av vissa vanliga sjukdomar som har stor betydelse för antalet ”friska levnadsår”, till exempel rygg- och nackvärk, som faktiskt är den viktigaste sjukdomen för Sverige i Global burden of disease-studien, svarar professor och överläkare Lars Barregård. 

Hjärt-kärlsjukdomar, nedre luftvägsinfektioner och stroke ligger bakom den mesta ohälsan i världen. Ohälsotalen varierar stort mellan länderna och är störst i de fattigaste länderna. Lägst ohälsotal finns i Italien, Spanien, Norge, Schweiz och Israel.

Länk till studien Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition » (nytt fönster)

Publicerad 2015-09-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 september 2015 - 10:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår