Lim för brutet ben

Forskare vid Kungliga tekniska högskolan har tagit fram ett lim som lättare ska kunna fixera frakturer i den åldrande befolkningen.

Det revolutionerande limmet, som ersätter skruvar och metallplattor, består av själva limmet samt en fiberremsa och en vattenbaserad primer. Vid operation rengörs frakturen, benet primas och limmas, och sedan läggs fiberremsan på. Sedan appliceras ytterligare lim, och mellan appliceringarna belyses limmet med led-lampa för att stelna. Fler lager kan byggas upp vid behov. Limmet sänker sjukvårdens kostnader för material och operationer som måste göras om och minskar obehaget för den drabbade, enligt ett pressmeddelande från Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Patientunderlaget är stort, enligt forskarna.

– Bara i Europa bryter någon från den äldre delen av befolkningen med benskörhet ett ben var 30:e sekund. Där skulle benlimmet kunna användas. Benskörhet ger också upphov till alltmer komplexa benfrakturer och därmed en ny dimension av utmaningar för både kirurgen och patienten, säger forskningsledare Michael Malkoch, professor i fiber- och polymerteknologi på KTH.

– Vi tror att de nya rönen kommer medföra ett paradigmskifte inom frakturbehandling. Med dessa resultat är vi unika i hela världen.

Forskningen har gjorts i samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE och handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm. Nu väntar kliniska studier och försök med att kommersialisera limmet via ett uppstartsföretag.

Forskningsresultaten har publicerats i tidskriften Advanced functional materials, läs sammanfattningen här » (nytt fönster) 

Publicerad 2018-04-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 april 2018 - 16:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår