Lönande bostadsanpassning

Bostadsanpassning lönar sig på sikt, enligt en svensk-tysk studie som har jämfört kostnaderna för att undanröja hinder hemma med vinsten i form av minskat behov av hemtjänst.

I Sverige sker bostadsanpassningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar till en årlig kostnad av cirka en miljard kronor, enligt forskarna. Att jämföra med de dryga 30 miljarder kronor som hemtjänsten för äldre kostar.

I studien ingår totalt omkring 800 personer över 80 år från det europeiska forskningsprojektet Enable-age som har undersökt hur det ser ut hemma hos de äldre och vad som kan bli bättre för att man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Hälften av deltagarna bor i Sverige, hälften i Tyskland. Forskarna har integrerat data från den europeiska studien med bägge länders officiella myndighetsdata och utifrån det gjort en ny kostnads-/nyttoanalys.

De fem hindren hemma som skulle löna sig mest att åtgärda i Sverige visade sig vara:

  • väggskåp/förvaringsmöjligheter i köket som sitter för högt upp
  • avsaknad av stödhandtag vid dusch/bad och/eller toalett
  • dörrar i entrén som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt
  • otillräckliga manöverytor kring vitvaror/förvaringsenheter i köket
  • höga trösklar och/eller trappsteg vid entrén.

Att ta bort dessa hinder skulle kosta omkring 750 miljoner kronor, men i gengäld spara runt 600 miljoner kronor om året i minskad hemtjänst. Den initiala kostnaden är alltså betald efter drygt ett år, påpekar forskarna.

– De initiala investeringarna kompenseras genom att de äldre kan bo var hemma längre och inte blir lika beroende av hemtjänsten, säger forskningsingenjör Björn Slaug vid Case, Centre for ageing and supportive environments, på Lunds universitet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International journal of environmental research and public health » (nytt fönster)

Publicerad 2017-10-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 oktober 2017 - 16:56 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår