Luftföroreningar förkortar äldrelivet

Drygt sju tusen, mestadels äldre, svenskar avlider i förtid varje år på grund av luftföroreningar, visar beräkningar från IVL Svenska miljöinstitutet och Umeå universitet.

Halterna av luftföroreningar sjunker i flera fall i Sverige och är bland de lägsta i Europa. Men trots detta så exponeras vi i ungefär samma utsträckning som tidigare, vilket enligt experterna har att göra med urbaniseringen och städernas förtätningar. När fler flyttar till städerna så blir det också fler som utsätts för halterna.

Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter. 

Studien har undersökt exponeringen i befolkningen och beräknat hälsoeffekterna samt de samhällsekonomiska konsekvenserna. Beräkningarna har gjorts för kväveoxid och partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer. Varje förtidigt dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår.

– Beräkningarna av effekterna för dödligheten antar, utifrån epidemiologiska studier, att risken per enhets högre halt procentuellt ökar lika för alla över 30 år. Därför blir det till stor del personer över 60 år som beräknas avlida i förtid på grund av föroreningarna, säger professor Bertil Forsberg, enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Läs rapporten här » (nytt fönster)

Läs även om en doktorsavhandling vid Stockholms universitet som visar att den höjda medellivslängden delvis är ett resultat av strängare krav på bilarnas avgasutsläpp » (nytt fönster)

Publicerad 2018-06-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 09:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår