Många onödiga armbrottsoperationer

Äldre personer som bryter handleden eller axeln opereras ofta i onödan, enligt en genomgång av forskningsläget som gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Armfrakturer drabbar mest äldre kvinnor, som ofta är bensköra. Behandlingen består av antingen gips, ortos och mjuka bandage eller operation om frakturen riskerar att läka fel. Detta innebär insättning av metallplatta eller spik, extern fixation, stiftfixation eller protes.

SBU har gått igenom internationella publicerade studier av behandlingsmetoder vid armfrakturer hos personer med en medelålder på minst 60 år. Resultatet visar att operationerna ökar i antal, trots att mindre komplicerade frakturer läker lika bra med gips för handleden respektive mjuka bandage för axeln. Operation ökar dessutom risken för komplikationer och är dyrare för skattebetalarna.

– Vi tror ju att vi opererar för att göra patienten friskare, men den vetenskap som är gjord på det här kan inte stärka den uppfattningen. Vid ett års uppföljning är resultatet detsamma oavsett om man opererar eller inte, säger Cecilia Mellstrand Navarro, med dr vid Karolinska institutet och överläkare i ortopedi vid Södersjukhuset i Stockholm som varit sakkunnig i rapporten.

SBU-rapporten visar också att personer med benskörhet upplever att de får otillräcklig, felaktig och motstridig information, och att detta försvårar deras beslut om hur de ska hantera sin behandling.

– Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en ökad diskussion kring empati och bemötande av patienter med benskörhet. Och att de som kan behandlas icke-operativt får göra det i större utsträckning, säger projektledare Karin Stenström, och tillägger att fler välgjorda kliniska studier behövs på området.

Rapporten heter: SBU. Behandling av armfraktur hos äldre. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 262.

Läs rapporten här » (nytt fönster)

Publicerad 2017-08-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 augusti 2017 - 09:28 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår