Många kunskapsluckor inom äldreområdet

Kunskapsluckorna inom äldreområdet är många och angelägna att fylla, konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

SBU har analyserat de vetenskapliga kunskapsluckorna inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS på uppdrag av regeringen. Resultatet visar stora brister i den praktiknära forskningen: 85 procent av forskningsmedlen ger studieresultat som inte är användbara. Vetenskapen vet för lite om läkemedel, medicinteknik, prevention, psykiatri, psykologi och munhålesjukdomar.

Det viktigaste budskapet i rapporten är att äldre personer och personal bör få ett ökat inflytande i forskningen. SBU hoppas att analysen ska hjälpa forskare och forskningsfinansiärer att styra resurserna bättre.

Läs mer om rapporten Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden » (nytt fönster)

Länk till rapporten » (nytt fönster)

Publicerad 2017-08-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 augusti 2017 - 12:47 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår