Mer forskning om självmord bland äldre

Forskningen om självmord bland äldre är ett eftersatt område, men nu ges en förstärkning från Vetenskapsrådet.

Det är en forskargrupp i suicidstudier vid Sahlgrenska akademin som får 6,7 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till sin forskning om självmord med fokus på äldre.

– Det är ett eftersatt forskningsområde i ett internationellt perspektiv. Samhällets attityder kan vara en delförklaring. Om man tror att det är normalt att en äldre person blir deprimerad och tappar livsgnistan, då efterfrågas inte forskning kring fenomenet, säger professorn i psykiatri Margda Waern.

Forskarna ska bland annat studera olika faktorer i livet som bidrar till att man utvecklar depression och självmordsbeteende i hög ålder och undersöka om skattningsskalor kan förbättra vården av äldre som gjort självmordsförsök. Forskargruppen hoppas få fram ny kunskap som motverkar klichéerna om självmord bland äldre.

– Det är viktigt med tanke på att äldre utgör en växande åldersgrupp med högre risk för självmord än yngre.

Publicerad 2016-11-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 november 2016 - 13:03 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår