Mer hjälp till hjälpmedelsval

Regeringen vill att den enskilde ska få mer inflytande i valet av hjälpmedel.

I en proposition som lämnades till riksdagen den 28 januari föreslår regeringen att hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ändras, så att det tydligare framgår att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den enskilde att välja när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Valet ska enligt propositionen tillgodoses om det framstår som befogat med hänsyn till behov och till kostnaderna för hjälpmedlet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Publicerad 2014-02-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 februari 2014 - 12:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår