Mer kunskapsunderlag i socialtjänsten

Socialstyrelsen har för första gången kartlagt behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Resultatet visar att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, bland annat med betoning på äldreområdet.

Genom frågor till slumpvis valda enhetschefer i socialtjänsten, ett antal FoU-enheter, myndigheter, universitet, yrkesföreningar, fackförbund, föreningar för privat respektive idéburen vård och omsorg samt SKL:s samordnare för socialtjänstens områden har ​Socialstyrelsen kartlagt socialtjänstens behov av kunskapsunderlag.

Resultaten visar bland annat att:

• Det finns behov av kunskapsunderlag på samtliga socialtjänstens områden, dock med en tyngdpunkt på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.

• Det finns många olika typer av behov på socialtjänstens områden, men återkommande teman rör insatser och arbetssätt, utredning och dokumentation samt uppföljning.

• Många av de behov som anges har redan existerande kunskapsunderlag, framtagna av Socialstyrelsen eller andra organisationer.

Frågorna nådde 446 personer och organisationer och den totala svarsfrekvensen uppgick till knappt 50 procent, vilket gör att varken prioriteringar, slutsatser eller vidare analyser låter sig göras.

Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag » (nytt fönster)

Publicerad 2015-03-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 mars 2015 - 13:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår