Mer kvalitet efter utredning?

Slutbetänkandet från utredningen om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg presenterades den 31 mars av utredaren Susanne Rolfner-Suvanto.

En legitimation för undersköterskor, förbättrade arbetsvillkor för personalen, mer fokus på psykisk ohälsa och stimulansbidrag till innovationer inom välfärdsteknologi är några av utredningens förslag. Biståndshandläggare och enhetschefer bör få mer utbildning i geriatrik och kompetensutveckling för att höja kvalitén inom vården. 

Regeringen föreslår nu ytterligare en utredning om att just undersköterskelegitimationen, med målet att en sådan kan införas 2025.

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna tycker att utredningen är en användbar kunskapsbas för beslut om den inriktning som äldreomsorgen behöver ta. Dock pekar man på att betänkandet inte innehåller särskilt stor andel skarpa förslag, men däremot många frågor att utreda vidare.

Publicerad 2017-03-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 mars 2017 - 11:37 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår