Mildare grad av stroke med promenader

Att gå en halvtimme om dagen sänker risken för att få en allvarlig stroke visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Ungefär 26 500 personer fick stroke under 2016 enligt Socialstyrelsens statistik. Tre av fyra var 70 år eller äldre. Var fjärde avled inom någon månad. Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av stroke och forskningen i Göteborg visat nu att även promenader kan påverka strokerisken.

Studien omfattar 925 patienter som vårdades för stroke på Sahlgrenska universitetssjukhuset 2014–2016, och som var i genomsnitt 73 år vid insjuknandet. Stroken var i högre utsträckning mildare för dem som angav att de hade motionerat lätt eller måttligt. Med lätt menas att promenera fyra timmar eller mer i veckan, med måttlig att löpa, simma eller liknande två till tre timmar i veckan. Bägge motionsnivåerna var lika fördelaktiga. Ålder, kön, diabetes och rökning påverkade också.

– Det är anmärkningsvärt att även lätt fysisk aktivitet kan ha en så tydlig koppling till hur du klarar dig när du drabbas av stroke, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin. 

Forskarna påpekar att studien inte visar att motion i sig skyddar mot allvarlig stroke, men att det finns en tydlig koppling. En svaghet med studien är dock att deltagarna själva fick rapportera sina motionsvanor, eftersom deras minnen kan ha påverkats.

Studien har publicerats i tidskriften Neurology » (nytt fönster)

Publicerad 2018-09-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 september 2018 - 13:24 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår