Tillgängligt för vissa. Foto: Johan Bävman, Lunds universitet

Så tillgängligt är vanligaste äldreboendet

Forskningsrådet Forte ger 4,5 miljoner kronor till ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i hur boendeförhållandena för äldre ser ut ska forskarna undersöka hur det är att åldras med funktionsnedsättningar. I dag uppskattas att 96 procent av Sveriges befolkning 65+ bor i vanliga bostäder, som inte är biståndsbedömda. 

Projektet finansieras under tre år och innehåller tre olika studier som bland annat kommer att titta på hur det är att åldras med funktionsnedsättningar i socialt utsatta områden och hur bostäders tillgänglighet för äldre ser ut generellt i Sverige. Dessutom kommer en av studierna att handla om hur bovärdar uppmärksammar äldre hyresgäster med funktionsnedsättningar när dessa hamnar i svåra situationer. 

– Det kan till exempel handla om hyresgäster som inte kan sköta sin hygien och sina dagliga sysslor, gå ut eller göra inköp. Då brukar bovärdar få rycka in trots att mycket av det snarare hamnar under socialtjänstens ansvar, förklarar Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård vid Lunds universitet och samordnare av projektet. 

Enligt henne är syftet med projektet att ge ny kunskap som kan bidra till forskningsunderlag och bostadspolitik som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap för äldre.

Publicerad 2019-04-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 april 2019 - 10:26 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår