Miljonforskning om äldre med missbruk

Sju forskningsprojekt och tre postdoktjänster ska dela på 38 miljoner kronor som forskningsrådet Forte anslår till åldrandeområdet. Ett av projekten som beviljats pengar är Håkan Jönsons arbete om omsorg för äldre med missbruk.

I slutet av förra året efterlyste Forte forskning som kan bidra till ökad kunskap om åldrande och hälsa. Av de totalt 101 inkomna ansökningarna får nu tre postdoktjänster och sju forskningsprojekt pengar. 

Av pengarna är 32 miljoner kronor projektbidrag och 6 miljoner postdokbidrag. Några av dem som får medel är Håkan Jönson vid Lunds universitet och hans projekt om specialiserad omsorg för äldre med missbruk, samt Serhiy Dekhtyar vid Karolinska institutet som får pengar för sitt arbete om mental hälsa i hög ålder.

I utlysning av årets forskningsprojekt betonades att arbetets planering ska inkludera företrädare för äldre personer, anhöriga och beslutsfattare. Detta för att öka chansen att kunna tillämpa forskningsresultaten i organisationer och verksamheter. 

– En åldrande befolkning ställer stora krav på vården, omsorgen och välfärden i stort. Men att vi blir allt äldre är inte bara en utmaning på samhällsnivå. Att få vara frisk och kunna fortsätta vara aktiv är centralt ur ett individuellt perspektiv. Därför är forskning om åldrande och hälsa viktigt, säger Sofie Wallerström, forskningssekreterare på Forte.

Här kan du läsa om samtliga beviljade medel » (nytt fönster)

Publicerad 2019-06-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2019 - 15:59 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår