Minskad alzheimerrisk för kulturaktiva

Att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för ådrande och hälsa, vid Göteborgs universitet.

Den aktuella studien baseras på Kvinnoundersökningen och H70-studierna i Göteborg och följde 800 kvinnor under 44 år. När studien startade år 1968 tillfrågades kvinnorna om hur aktiva de var när det gäller olika hjärnstimulerande och fysiska aktiviteter.

Hjärnstimulerande aktiviteter delades in i fem olika områden: intellektuella aktiviteter (läsa, skriva, lösa korsord); konstnärliga aktiviteter (sjunga i kör, spela instrument, gå på konserter/teater); manuella aktiviteter (sy, sticka, sköta trädgården); föreningsliv; religiösa aktiviteter.

Fysisk aktivitet delades in i tre grupper. Den första gruppen var helt inaktiv. I den andra gruppen ägnade sig deltagarna åt regelbunden fysisk aktivitet minst fyra timmar per vecka, som att promenera, bowla eller cykla. Deltagarna i den tredje gruppen hade regelbunden hård fysisk träning minst tre timmar per vecka, som att jogga, spela tennis, simma eller vara aktiv i tävlingssport. 

Resultaten visar att både hjärnstimulerande aktiviteter och att vara fysiskt aktiv, som att promenera, spelar en viktig roll i förebyggandet av demens i högre åldrar, säger Jenna Najar, läkare och doktorand från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Det är enkla och roliga aktiviteter som alla kan ägna sig åt samtidigt som de skyddar mot demens var och en för sig. 

Under 44 års uppföljning utvecklade 194 kvinnor demens. Oftast insjuknade de mer än 30 år efter att de tillfrågats om sina aktiviteter.

– Kvinnor i gruppen med flest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent lägre risk att utveckla demenstypen Alzheimers sjukdom än kvinnorna med lägst antal hjärnstimulerande aktiviteter, oberoende av hur fysiskt aktiva de varit, säger Jenna Najar. 

Studien fann även att gruppen med högst fysisk aktivitet hade 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan, oberoende av hur mentalt aktiva de varit. Alla resultaten var även oberoende av andra riskfaktorer för demens, så som högt blodtryck, låg utbildning och rökning. 

– Detta visar ännu en gång att det finns många möjligheter att förebygga demens och att det kan vara lika viktigt att satsa på kulturella aktiviteter som på fysisk aktivitet för att bibehålla ett hälsosamt åldrande. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte krävdes någon hög aktivitet för att få en effekt, säger Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap, och ledare för studien.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurology och heter Cognitive and physical activity and dementia: A 44-year longitudinal population study of women » (nytt fönster)

Publicerad 2019-02-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 februari 2019 - 10:22 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår