Mottagning för läkemedelsgenomgång

Patienter över 80 år som får hjälp med att gå igenom sina läkemedel kan halvera akutbesöken, visar en studie vid Akademiska sjukhuset som har lett till att en särskild mottagning för detta har startats på geriatriken.

Tio till tjugo procent av äldres sjukhusbesök har med läkemedelsbehandling att göra, antingen det handlar om biverkningar, fel dos eller underbehandling. Syftet med den nystartade mottagningen för läkemedelsgenomgångar är att förbättra äldres hälsa och få ned sjukhusvistelser som beror på läkemedel. För att få komma dit ska man ta minst fem läkemedel och vara antingen inneliggande eller ha en remiss från husläkaren.

Mottagningen bemannas av tre läkare och två apotekare, och enligt Akademiska sjukhuset är den unik i sitt slag. I småländska Eksjö fanns tidigare en mottagning för äldre personer som tog 14 eller fler läkemedel och som ledde till att läkemedelsintaget gick ner med i genomsnitt 30 procent.

Patientstudien vid Akademiska sjukhuset gjordes 2005–2007.

Publicerad 2016-11-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 november 2016 - 12:27 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår