Nationell strategi ska stötta anhöriga

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att skapa ett underlag för att bidra till att stöd för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer ska vara mer tillgängligt och utformat efter behov. 

– Det arbete som anhöriga utför behöver uppmärksammas mer och en nationell strategi för anhöriga behövs, säger socialminister Lena Hallengren. 

Socialstyrelsen ska bland annat analysera behovet av förebyggande arbete mot ohälsa och om ohälsan kan identifieras i ett tidigt skede. Även betydelsen av ett anhörigperspektiv vid tekniska lösningar kommer att undersökas. Uppdraget ska redovisas i december 2020. 

Publicerad 2019-11-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 november 2019 - 12:43 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår