Nattkameror förbättrar för de äldre

Nattkameror och gps-larm har förbättrat i äldreomsorgen, men kommunerna saknar rutiner för att hantera de äldres samtycke. Det visar Socialstyrelsens undersökning.

Omkring 46 procent av landets kommuner använder nattkameror och 60 procent gps-larm. Socialstyrelsen har gjort en intervjustudie i tolv kommuner som använder tekniken mest för att ta reda på vad teknikanvändningen innebär för äldre personer, anhöriga, personal och kommuner.

Resultatet visar att kamerorna har förbättrat de äldres nattsömn. Dessutom upplever många en stärkt integritet när det inte längre kommer personal mitt i natten. Likaså har kamerorna effektiviserat personalens arbete när natten kan ägnas åt dem som verkligen behöver ett personligt besök.

Nyttan med gps-larm är inte lika entydig. Mest positiva är de anhöriga. De känner ökad trygghet, att den närstående kan hittas om han eller hon irrar bort sig.

Men teknikanvändandet är inte oproblematiskt, till exempel saknas inte sällan rutiner för att försäkra sig om att kommunen har den äldres samtycke.

Ersätts personal med teknik?

– Nej, det har vi inte kunnat se. I ett läge med stort behov av personal så har framför allt kamerorna bidragit till att hemtjänsten avlastas och kan ägna sig åt annat än rutinmässiga, långväga nattbesök, svarar Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Läs studien här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-11-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 november 2018 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår