Nej igen till PSA-screening

Socialstyrelsen säger nej till screening för prostatacancer med PSA-prov. Mer vetenskapligt underlag behövs.

Varje år får drygt nio tusen män diagnosen prostatacancer, enligt Cancerfonden. Knappt hälften är över 70 år. Men Socialstyrelsens besked är detsamma som för fyra år sedan. Skälet är att nyttan med att ha ett screeningprogram för män 50–70 år med enbart PSA-prov inte tydligt överväger de negativa effekterna på befolkningsnivå, med överdiagnostiseringar och därmed onödigt lidande.

För att minska överdiagnostik finns numera olika tilläggstester som kan komplettera PSA-provet. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, fick tidigare i uppdrag att ta fram ett vetenskapligt underlag för att utvärdera nyttan med tilläggstesterna. Detta vetenskapliga underlag behöver nu kompletteras för att Socialstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan kring screening med PSA-prov och tilläggstester.

Länk till Socialstyrelsens rekommendation och bedömningsunderlag » (nytt fönster)

Publicerad 2018-10-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 oktober 2018 - 13:43 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår