Ny diagnosmetod vid alzheimer

Forskning vid Uppsala universitet har utvecklat en ny PET-metod som ger hopp om effektivare diagnostik vid tidig Alzheimers sjukdom. En studie har publicerats i tidskriften Nature communications.

PET eller positronemissionstomografi har de senaste åren utvecklats som metod för att diagnostisera alzheimer. Vid undersökningen tillförs kroppen ett radioaktivt spårämne, oftast via ett blodkärl. Med PET-kamera kan man därefter studera hur spårämnet tas upp och fördelar sig i kroppens celler och organ.

För första gången har forskare nu lyckats få en antikropp att passera blodhjärnbarriären och fungera som spårämne vid PET-avbildning av hjärnan. En antikropp ger mer exakt information än vanliga radioaktiva spårämnen vid PET-avbildning, enligt studien. 

– Jämfört med traditionella spårämnen som ger mer statistiska/oförändrade signaler när sjukdomen fortskrider, kan man med vår metod följa förloppet mer i detalj. Det är en stor fördel eftersom symtomen vid Alzheimers sjukdom ofta kommer gradvis under 10–20 år. Metoden ger helt andra möjligheter att se sjukdomsutveckling och bedöma effekten av läkemedelsbehandling, säger Stina Syvänen, docent och PET-forskare.

Den nya metoden har utvecklats på levande möss. Forskargruppen arbetar nu med en liknande PET-metod för Parkinsons sjukdom. I framtiden tror de att tekniken även kan användas för att undersöka andra sjukdomar i hjärnan, såsom depression och bipolär sjukdom.

Publicerad 2016-04-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 april 2016 - 14:16 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår