Ny forskning om självmord bland äldre

Vid Göteborgs universitet har ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om självmord bland äldre startat.

Minskningen av antalet självmord – en minskning som varit störst bland de äldsta – har avstannat. Enligt en färsk lägesrapport från Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet, dog totalt 1 179 personer av självmord 2015. Sju av tio som tar sitt liv är män. Bland män över 64 år förekommer 25,4 självmord per 100 000 invånare, bland kvinnor 8,5, enligt myndigheten. Därmed ligger äldre män och kvinnor näst högst i självmordsstatistiken, bara snäppet under 45–64-åringar.

I Göteborg ska forskare inom bland annat genetik, neurokemi och socialpsykologi studera självmordsbeteende hos äldre 70 år och uppåt under ledning av pionjärforskaren på området, Margda Waern, professor och överläkare i allmän psykiatri med specialfokus på suicidologi.

Till Sveriges Radio säger hon att det saknas kunskap om varför äldre begår självmord, trots att de har en högre risk än yngre. Samt att det förekommer självmord dubbelt så ofta hos män 80 år och äldre jämfört med män i 20-års åldern – 38 självmord per 100 000 invånare jämfört med 19.

– Bristen på kunskap tror jag delvis beror på en slags ageism, det vill säga att man anser att det skulle vara normalt att äldre personer blir trötta på livet när det kommer upp i hög ålder. Ibland får jag höra att ”men om jag var gammal och sjuk så skulle jag funderar på att ta livet av mig, det är inget konstigt med det”.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet och forskningsrådet Forte.

I Göteborg hålls i september den nationella suicidpreventiva konferens som brukar arrangeras vartannat år.

Mer läsning:
Länk till Folkhälsomyndighetens rapport Suicidprevention 2016 » (nytt fönster)
Läs en intervju med Margda Waern i Äldre i Centrum nr 4/2014 » (nytt fönster)
Länk till en sammanfattning av en nyligen publicerad artikel » (nytt fönster) av bland annat Margda Waern i vetenskapliga tidskriften Gerontology om självmord bland äldre.

Publicerad 2017-01-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 januari 2017 - 16:49 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår