Ny kunskap om äldres resande

I ett treårigt projekt ska forskare vid Karlstads universitet kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre. 

Personer över 65 år är i dag friskare och mer mobila jämfört med tidigare generationer. Men enligt forskarna vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet saknas tillräckligt med kunskap för att bedöma potentialen för ett mer hållbart resande bland äldre.

– Kunskap om äldres resvanor är viktigt för att kunna utveckla attraktiva och hållbara mobilitetstjänster anpassade för deras behov. Målet är att öka äldres livskvalitet och delaktighet i samhället på ett hållbart sätt, säger projektledare Lars E. Olsson, docent i psykologi. 

I projektet ska forskarna analysera resvanedata insamlade i Sverige och i ett antal europeiska städer. Forskarna ska också genomföra intervjuer med äldre över 84 år – en grupp som ofta exkluderas i resvaneundersökningar. 

Projektet Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning har beviljats 4,7 miljoner av Energimyndigheten och startar i oktober.

Publicerad 2018-08-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 augusti 2018 - 12:55 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår