Ny rapport om den åldrande befolkningen

Nästan hälften av alla som har fyllt 100 år bor kvar hemma, enligt en ny forskarrapport vid Linköpings universitet om framtidens åldrande befolkning.

Rapporten Vem är den äldre? har gjorts på uppdrag av den pågående statliga utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen som ska komma med förslag sista mars. I rapporten beskriver forskarna vilka utmaningar som samhället står inför när det gäller äldres livssituation och livskvalitet under kommande årtionden.

Även om vi håller oss friskare längre upp i åren, så försvinner inte åren med nedsatt hälsa. Samtidigt har demenssjukdomar och depression ökat bland äldre. Skillnader i överlevnad och behandling skiljer sig också både geografiskt och socioekonomiskt. Äldre är dessutom ofta underrepresenterade i olika befolkningsundersökningar och inom forskningen i hälso- och sjukvård.

Majoriteten av alla över 65 bor kvar hemma. Fyra procent bor på äldreboende, varav de flesta är över 80. Andelen äldre som bor ensamma har minskat. De som bor på äldreboende upplever sig som mer ensamma jämfört med dem som bor kvar i egen bostad.

Bilen är det huvudsakliga transportmedlet för de flesta pensionärer, och andelen som beviljas färdtjänst har minskat.

Den digitala klyftan har förskjutits och finns i dag mellan dem som är under respektive över 75. Framöver kommer klyftan inte längre vara åldersbunden utan hänga samman med utbildning, inkomst och yrkesbakgrund.

Länk till rapporten » (nytt fönster)

Publicerad 2017-03-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 mars 2017 - 16:22 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår