Nya resultat om äldres hälsa

På H70-dagen den 16 januari presenteras nya forskningsresultat om hälsan hos dagens 70-åringar. 

Hur har åldrandet förändrats under de senaste 50 åren? Vilken betydelse har maten och sömnen för ett hälsosamt åldrande? Går det att förebygga demens och hur kan könsrollerna påverka risken att drabbas av depression? Sedan 1971 har forskare i Göteborg undersökt äldres hälsa och välmående i de så kallade H70-studierna.

H70 är en av världens mest kända befolkningsstudier och var den första som undersökte hur äldre människor mår fysiskt och psykiskt. För första gången bjuds nu deltagare i studien in till H70-dagen, där de ska få information om de senaste forskningsfynden från studien samt möjlighet att ställa frågor direkt till forskarna. Drygt 650 deltagare från den senaste studien av personer födda 1944 är anmälda.

– Tack vare att de ställer upp har vi möjlighet att få svar på forskningsfrågor som kan öka hälsan och välbefinnandet hos äldre personer, och som kan hjälpa oss att förebygga demens och depression. På H70-dagen vill vi ge tillbaka resultaten till deltagarna, säger Ingmar Skoog som är ledare för studierna och föreståndare för AgeCap.

Bland tiominutersföreläsningarna under dagen finns rubrikerna Är 70 det nya 20, Kan man förebygga demens, Upplevd hälsa och internetanvändning bland 70 åringar, Sömn och sömnens betydelse, Depression och könsroller samt Det fysiska åldrandet genom kroppssammansättning i relation till psykiskt åldrande.

Publicerad 2019-01-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 januari 2019 - 14:19 © Äldre i centrum

H70-studien

I studien har forskare från olika institutioner vid Göteborgs universitet följt tusentals äldre genom livet, i syfte att kartlägga sjukdomar, riskfaktorer för ohälsa och sjukdom, levnadsvanor och sociala nätverk. Databasen omfattar biologiska, psykiatriska, somatiska, psykologiska och sociala förhållanden och har gett upphov till många uppmärksammade resultat.

Den första gruppen 70-åringar som var födda 1901−02 har undersökts vid 16 tillfällen fram till 102 års ålder då gruppen bestod av nio personer. Därefter har ytterligare fem 70-årsgrupper undersökts.

Målsättningen med H70 är att:

1) Studera det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. 

2) Kartlägga förekomsten av, samt riskfaktorer och riskindikatorer för sjukdom, till exempel Alzheimers sjukdom. 

3) Kartlägga behovet av sociala och medicinska insatser för äldre. 

4) Studera möjligheterna till förebyggande åtgärder när det gäller åldrandet och dess effekter på individ och samhälle. Genom ett multidisciplinärt angreppssätt fås en bred belysning av åldrandet och dess konsekvenser för individ och samhälle.

Loading   Sökning pågår