För att mäta balans har forskarna använt sig av en så kallad kraftplatta som registrerar vilka korrigeringar en person behöver göra och hur snabbt för att behålla balansen och stå upprätt. Foto: Luleå tekniska universitet

Nya rön om balans och fallrädsla

Det är inte bara nedsatt muskelstyrka som ökar rädslan för att ramla, även nedsatt kroppskänsla, syn och reaktionsförmåga bidrar.

Det visar en ny analysmodell som har tagits fram vid Luleå tekniska universitet för att forskarna bättre ska kunna undersöka varför den med fallrädsla har sämre balans.

Balans består av många sensoriska och motoriska system som ska samarbeta, exempelvis syn, muskelstyrka, reaktionsförmåga, beröring och proprioception, det vill säga förmågan att avgöra hur ben och fötter är placerade i förhållande till underlaget. Tidigare forskning har endast undersökt enstaka system. Det har gett en sned bild och med den nya modellen kan forskarna se hur de balansrelaterade systemen samarbetar. Mätningarna har gjorts på fyrtio deltagare över 70 år.

De nya rönen kan leda till bättre förebyggande arbete mot fallrädsla.

– Då fallrelaterad oro orsakar en dramatisk nedgång i fysisk aktivitet, är det viktigt för individen och för samhället att minska den oron. Den här nya kunskapen kan leda oss framåt i att utveckla åtgärder som minskar fallrelaterad oro och bibehåller aktivitetsnivå och hälsa, säger forskaren i fysioterapi i Luleå Mascha Pauelsen.

Studien har gjorts inom BAHRT-projektet (Balancing human and robot) vid Luleå tekniska universitet och publiceras i Elsevier journal » (nytt fönster)

Publicerad 2018-10-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 oktober 2018 - 08:46 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår