Nya steg inom alzheimerforskningen

Alzheimerforskningen har tagit några steg till på den mödosamma vägen mot diagnostik och botemedel.

En internationell studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA, Journal of the American medical association, har tagit fram en metod för hjärnavbildning som visar spridningen av tau, det ena av två kända proteiner som förekommer vid alzheimer. Det är när tau börjar sprida sig som nervcellerna dör och man märker de första tecknen. Om en person med minnessvårigheter visar sig ha mycket tau i hjärnan är det med stor sannolikhet alzheimer, enligt forskarna.

– Metoden fungerar väldigt bra. Jag tror den kommer att finnas i kliniskt bruk världen över om bara några år, säger professorn i neurologi Oskar Hansson vid Lunds universitet som har lett studien.

Inom ramen för en annan internationell studie testas ett svenskt läkemedel mot alzheimer som har tagits fram vid Uppsala universitet. Det handlar om en antikropp, BAN2401, som motverkar plackbildningen från det andra alzheimerproteinet betaamyloid. Drygt 800 patienter med tidig alzheimer har ingått i studien. Efter ett halvårs behandling syntes minskad försämring hos patienterna, och efter ett och ett halvt år en trettioprocentig minskad försämring jämfört med kontrollgruppen.

– Detta är den första stora läkemedelsprövningen mot Alzheimers sjukdom som uppvisat positiva effekter både på patienternas kognition och biomarkörer, säger Lars Lannfelt, professor och överläkare i geriatrik vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Länk till sammanfattning av den publicerade studien om hjärnavbildningsmetoden » (nytt fönster)

Publicerad 2018-09-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 september 2018 - 09:47 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår