Nyskapad upphandlingsmyndighet

En ny myndighet har bildats för att utveckla den offentliga upphandlingen.

Den nya Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker och effektiv samt socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling, heter det i ett pressmeddelande. Innovativa lösningar inom upphandling ska främjas och upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten ska stärkas.

Den som ska upphandla inom exempelvis äldreomsorgen kan vända sig till myndigheten för att få information och stöd genom hela processen.

– Det finns stor potential att bidra till en hållbar utveckling och nya innovationer med hjälp av den offentliga upphandlingen. Det är ett stort ansvar offentlig sektor har och vi ska arbeta proaktivt för att stötta myndigheter och leverantörer i sitt arbete, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist.

Fram till nu har Konkurrensverket varit den myndighet som skött upphandlingsfrågorna. Offentlig upphandling omsätter minst 600 miljarder kronor varje år.

Länk till Upphandlingsmyndigheten » (nytt fönster)

Publicerad 2015-09-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 september 2015 - 10:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår