Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa

Nu etableras forskningsinstitutet Fingers brain health institute i Stockholm. Institutet ska bedriva klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. 

Det nya institutets verksamhet kommer att baseras på professor Miia Kivipeltos banbrytande vetenskapliga resultat från Finger-studien, Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability. Studien visade att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklingen av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper. 

Institutet kommer att lokaliseras till och samarbeta med Stockholms sjukhem på Kungsholmen i Stockholm. Den kliniska forskningen ska genomförs tillsammans med frivilliga deltagare, med målet att resultera i nya metoder för individanpassade kliniska behandlingar av personer som löper en förhöjd risk att utveckla demenssjukdomar. 

Initiativtagare är professor Miia Kivipelto tillsammans med docent Maris Hartmanis, tidigare vd för Medivir AB. 

– Vi kan förebygga demens. Jag tror att mer än 30 procent av samtliga fall av Alzheimers sjukdom är relaterade till faktorer som kan påverkas, såsom blodtryck, depression, diabetes och fysisk aktivitet, säger Miia Kivipelto.

Alzheimerfonden, Jonas och Robert af Jochnick samt Leif Lundblad utgör stiftarna av institutet. Ytterligare finansiering av institutet kommer att sökas genom donationer från privatpersoner, stiftelser och företag.

– Många kommer insjukna i någon demenssjukdom de kommande åren och politikerna måste ta frågan på mycket större allvar än idag. Vi är glada att kunna medverka i denna innovativa kliniska satsning som blir den första i sitt slag i Sverige, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.


FAKTA Alzheimer och andra demenssjukdomar

Demens är inget normalt åldrande utan ett samlingsnamn på sjukdomar och skador som drabbar hjärnan och förstör förmågan att tänka och agera logiskt. Var tredje sekund drabbas en människa av demens någonstans i världen. I Sverige lever idag över 160 000 med någon form av demens, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Varje år tillkommer 25 000 nya fall av demens i Sverige och 10 miljoner nya fall globalt. Alzheimers sjukdom är i dag den enda helt obotliga sjukdomen på den globala topp 5-listan över dödsorsaker.

Publicerad 2019-02-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 februari 2019 - 16:49 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår