OECD: Svensk äldrevård inför prövning

Sveriges vård och omsorg om äldre rankas bland de bästa i världen, men en åldrande befolkning med mer komplexa behov sätter förmågan att leverera högkvalitativ vård och omsorg på prov. Det skriver OECD i en färsk rapport.

OECD anser att svensk sjukvård generellt håller en hög kvalitet, men att koordinationen för patienter med komplex problembild är mindre god. Visserligen uppvisar den genomsnittliga sjukhusvårdtiden på fem dagar efter en hjärtattack effektivitet, men bara 20 procent av primärvårdsläkarna anser att de får den information som behövs för den vidare vården inom 48 timmar efter utskrivningen (jämfört med nästan 70 procent i Tyskland).

Rapporten OECD Health Care Quality Review of Sweden slår fast att Sverige har en större andel äldre i befolkningen än de flesta andra länder: 5, 2 procent av svenskarna är 80+ medan OECD-genomsnittet ligger på 4,2 procent. Den relativa kostnaden för äldrevård och omsorg är också mer än dubbelt så hög som OECD-snittet: 3,6 procent av BNP jämfört med 1,7 procent. Detta beror enligt OECD bland annat på att Sverige har den högsta andelen omsorgsarbetare per capita och att omsorgen ofta ges i hemmen.

Koordinationen mellan sjukhus, primärvård och kommunernas omsorg innebär enligt OECD-rapporten den största utmaningen för fortsatt högkvalitativt omhändertagande. OECD rekommenderar att centrala myndigheter genom att sätta nationella standarder ges en mer definierad roll i att säkerställa kvaliteten. Rapporten varnar också för att de senaste årens valfrihetsreformer kan fragmentisera vården för patienter med komplexa behov.

Länk till OECDs kvalitetsrapport » (nytt fönster)

Publicerad 2013-12-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 december 2013 - 12:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår