Ökad bemanning, kortvariga resultat

Sju miljarder kronor satsade regeringen mellan 2015 och 2018 för att ge bemanningen inom äldreomsorgen en skjuts. Arbetsförhållandena har blivit bättre, men satsningen kommer kanske inte att ge några bestående effekter, visar Statskontorets uppföljning.

Mer tid för personalen med de äldre, större utvecklingsmöjligheter för verksamheterna och förbättrad arbetsmiljö. För de äldre skulle det bli en ökad omsorgskvalitet, trygghet och jämställdhet. Detta utlovades i regeringens satsning för äldreomsorg under 2015 till 2018. Nu har Statskontoret gjort en uppföljning och konstaterat att kvaliteten på vården och tryggheten ökade. Men förbättringen kanske enbart är flyktig. 

– Resultaten ligger i linje med regeringens mål med satsningen, men det finns en risk för att resultaten blir kortvariga, säger Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör på Statskontoret. 

En av anledningarna är att bara en liten andel av kommunerna prioriterade arbete med utbildning och utveckling av nya arbetsmetoder. Regeringen ställde inte heller krav på detta, men hade i början av satsningen uttryckt en vilja att fler kommuner skulle tillämpa de nya arbetsmetoderna.  

Enligt Statskontorets rapport gav den korta förberedelsetiden kommunerna sämre förutsättningar att planera och tillämpa det nya arbetssättet. Och nu när satsningen har nått slutet kommer kommunerna och andra aktörer inom äldreomsorgen få hantera en minskad bemanning eller själva stå för de ökade kostnaderna som uppstått, säger Annelie Roswall Ljunggren. 

Var tredje kommun har för avsikt att fortsatt finansiera den ökade bemanningen med egna medel. 

Publicerad 2019-09-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 augusti 2019 - 13:28 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår