Ökad insyn i välfärden

I en remiss till lagrådet föreslår regeringen ändringar i kommunallagen för att förbättra kommuners och landstings uppföljning av privata utförare samt för att öka allmänhetens insyn i deras verksamhet. 
– Det här är ett led i regeringens arbete för att stärka ordning och reda i välfärdssektorn med medborgaren i fokus, säger ansvarige ministern Peter Norman (M) i ett pressmeddelande.

Lagrådsremissen grundar sig på ett delbetänkande från Utredningen om en kommunallag för framtiden och innehåller bland annat följande skyldigheter:

  • Skärpt skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare.
  • Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare, samt ange hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
  • När medborgarna kan välja en särskild utförare av en kommunal tjänst ska information lämnas om samtliga utförare, både i privata och kommunal regi.
  • Skyldighet för kommuner och landsting att skaffa information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den verksamhet som lämnats över.

Ändringen i kommunallagen som rör kommunernas och landstingens informationsskyldighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och övriga lagändringar den 1 januari 2015.

Publicerad 2014-02-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 februari 2014 - 12:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår