Ökade risker efter stroke för ensammän

Långtidsrisken att dö för strokedrabbade under 70 år är betydligt större för den som är ensamboende och man, enligt en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Forskaren Petra Redfors har studerat långtidsprognosen för patienter som insjuknat i hjärninfarkt, så kallad ischemisk stroke, före 70 års ålder. Långtidsrisken att dö efter strokesjukdomen är betydligt större för den som bor ensam: tolv år efter insjuknandet hade 36 procent av de ensamboende patienterna avlidit, jämfört med 17 procent av de sammanboende patienterna. Värst drabbade var de ensamboende männen där 44 procent avled jämfört med 14 procent bland sammanboende män.

– Några tänkbara orsaker kan vara att ensamboende lever mindre hälsosamt, i lägre utsträckning tar de mediciner som förskrivits och att de löper större risk att inte söka i tid om något tillbud inträffar. Även hos de friska kontrollpersonerna ser vi att dödligheten är större bland ensamboende och män, säger Petra Redfors i ett pressmeddelande.

Avhandlingen visar också att den som en gång drabbats av en stroke löper tio gånger högre risk att få en ny stroke inom tolv år, jämfört med de friska kontrollpersonerna. Risken för hjärtinfarkt var dubbelt så stor.

– Även här ser vi en ökad risk hos dem som bor ensamma. När det gäller risken för att drabbas av hjärtinfarkt efter stroke såg vi en koppling till låg fysisk aktivitet, säger Petra Redfors.

– Våra resultat understryker vikten av en långsiktig och intensiv förebyggande behandling hos strokepatienter, till exempel medicinering mot bakomliggande sjukdomar som högt blodtryck och diabetes och hjälp med livsstilsförändring. Vi bör framför allt fundera på hur vi kan öka stödet och informationen till ensamboende patienter, säger Petra Redfors.

Avhandlingens titel: Long-term post-stroke outcome – the Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke

Publicerad 2014-12-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 december 2014 - 10:51 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår