Alltfler äldre saknar ett eget hem

I början av april 2017 var drygt 1 800 personer 65 år och äldre hemlösa, enligt Socialstyrelsens aktuella kartläggning av hemlöshet i Sverige. Det är en ökning med 20 procent jämfört med den förra kartläggningen, som gjordes för sex år sedan.

 Det finns inte mycket forskning om hur hemlöshet drabbar äldre personer. Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i alla åldrar en specifik vecka bygger på uppgifter från landets kommuner, myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer. I den förra mätningen 2011 var antalet äldre hemlösa cirka 1 500.

– Eftersom färre kommuner har deltagit i år, utgår vi ifrån att det finns ännu fler personer i hemlöshet än vad kartläggningens resultat visar, säger utredaren vid Socialstyrelsen Charlotta Fondén.

De äldre utgör sex procent av alla hemlösa. De flesta är män, födda i Sverige och med missbruks- och beroendeproblem. Var tredje har varit hemlös tio år eller längre.

En majoritet har fått hjälp med en långsiktig boendelösning via socialtjänsten. Denna insats är vanligare bland äldre – liksom barnfamiljer – jämfört med alla hemlösa.

– Det indikerar att kommunerna prioriterar personer över 65, säger Charlotta Fondén.

Men fortfarande är över 200 äldre hänvisade till härbärgen eller sover i trappuppgångar.

Nästa år får tio av landets största kommuner totalt 25 miljoner kronor i statligt bidrag av regeringen för att försöka åtgärda hemlöshet i alla åldrar.

En beskrivning av äldre hemlösa utlovas i Socialstyrelsens återkommande lägesrapport Vård och omsorg om äldre, som publiceras i början av 2018. 

Rapporten om hemlöshet heter Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär » (nytt fönster)

Publicerad 2017-12-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 december 2017 - 11:18 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår