Oklar nytta med kosttillägg till äldre

Enstaka studier tyder på att kosttillägg kan förbättra styrkan i handen och öka kroppsvikten något, men det är fortfarande oklart om kosttillägg till de äldsta gör nytta. Det skriver Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en ny rapport. Det finns inom området få studier om de allra äldsta och sköra – och resultaten behöver styrkas i nya studier.

Kosttillägg kallas ofta näringsdryck och kan komplettera vanlig mat för personer som är undernärda eller som riskerar att bli undernärda. Undernäring kan förekomma hos upp till 5 procent bland äldre personer som bor hemma. På äldreboenden bedöms andelen ligga mellan 10 och 35 procent och bland de äldre som vårdas på sjukhus lider mellan 20 och 40 procent av undernäring.

SBU:s rapport om kosttillägg är en systematisk sammanställning av internationell och svensk forskning. Översikten belyser nyttan av kosttillägg till personer över 70 år som är undernärda eller som riskerar att bli undernärda. SBU har funnit stora kunskapsluckor. Det finns få studier där personerna som ingår är över 70 år, och antalet personer som ingår i studierna är få. Eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt finns det heller inte stöd för att sluta ge kosttillägg.

I dag vet vi inte hur kosttillägg används inom vården – den senaste undersökningen gjordes i slutet av 1990-talet. De exempel SBU har gått igenom talar för att det är stora variationer i hur kosttillägg används runt om i landet och på grund av kunskapsluckorna går det inte att heller göra en hälsoekonomisk bedömning av effekterna av kosttillägg.

Läs hela rapporten » (nytt fönster)

Publicerad 2014-11-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 november 2014 - 14:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår