Oklar behandling av depression hos äldre

Många äldre med depression blir inte tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel. En viss psykologisk terapi kan lindra symtomen, men behandlingstillgången är nästan obefintlig.

Depression hos äldre är vanligt och leder ofta till stort lidande. Sjukdomen ökar risken för andra sjukdomar och för tidig död. Europeisk forskning visar att mer än var tionde person över 65 år har depression. Eftersom Sverige har en åldrande befolkning kommer problemen kring depression troligen att öka. Symtom på depression hos äldre kan dock vara svåra att upptäcka.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, granskar i en ny rapport behandling av depression hos personer över 65 år. En mycket vanlig insats är antidepressiva läkemedel av typen SSRI. Översikten visar att effekten av dessa dock är tveksam på kort sikt, samtidigt som preparaten kan förhindra återinsjuknande.

Rapporten ger vidare ett visst stöd för att så kallad problemlösningsterapi, som är inriktad på att hantera problem i vardagen, kan minska symtom på lindrig depression hos äldre. Det behövs dock mer forskning för att ta reda på effekten av andra typer av psykologiska metoder. Idag finns inte heller tillräcklig kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar depression hos äldre.

Trots att många äldre behandlas för depression finns det få hälsoekonomiska studier och de behandlingar som enligt rapporten har dokumenterad effekt har ännu inte utvärderats hälsoekonomiskt. Behandlingskostnaden per individ är dock låg och därför är det enligt SBU sannolikt att effektiv behandling också är kostnadseffektiv.

Publicerad 2015-01-27
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 januari 2015 - 10:57 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår