Omotiverad åldersgräns för omställning

Pensionsmyndighetens analys visar att omställningspensionens åldersgräns på 65 år inte kan motiveras.

Omställningspension är en del av det allmänna efterlevandeskyddet och ges till vuxna under 65 år som har förlorat make, maka, registrerad partner oavsett barn, eller sambo vid gemensamma barn. Rapporten Analys av efterlevandeskyddet prövar motiven till den åldersgräns som finns i omställningspensionen.

– Rapportens slutsats är att antingen bör omställningspension ges till alla efterlevande oavsett ålder, eller så ska staten inte ge omställningspension till någon efterlevande utan barn, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten.

– Vi framhåller vidare att en tillfällig omställningspension, även om den gavs till alla, inte ändrar på förhållandet att vissa pensionärer har låga pensioner, säger hon.

Omställningspensionen är ettårig och behöver inte sökas utan betalas ut automatiskt vid dödsfallet. I normalfallet uppgår beloppet till minst 8 076 kronor per månad.

Här kan du läsa rapporten Analys av efterlevandeskyddet som pdf » (nytt fönster)

Publicerad 2018-12-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 december 2018 - 17:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår