"Osynliga äldre ett demokratiproblem"

I dag är äldre, särskilt kvinnor, i princip osynliga i medierna, trots att var fjärde svensk är över 60 år. 
– Ett demokratiproblem, säger medieforskaren Maria Edström i den nya filmen i serien Forskare förklarar från Göteborgs universitet. 

– Man kan verkligen fråga sig vem som lyssnar på gamla tanter, säger Maria Edström i filmen. Hon är medieforskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, samt verksam inom Agedem, en forskargrupp om äldre, jämlikhet, demokrati och medier inom AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

– Inom AgeCap har vi gjort en studie av svenska nyhetsmedier. Där kan man se att efter 50 så försvinner kvinnorna och efter 60 så är också männen ointressanta. Det här blir ett demokratiproblem eftersom vem som kommer till tals i medierna skapar föreställningar om vad som är viktigt att diskutera, vilka frågor vi ska ta på allvar och vem som är värd att lyssna på.

– Man kan till exempel fråga sig om pensionssystemet hade sett ut som det gör idag om man hade lyssnat mer på äldre, kanske framförallt äldre kvinnor som drabbas hårdast av pensionssystemet.

Maria Edström pekar på medierna som en del av problemet med att skapa fördomar om äldre. Det kan leda till ålderism som gör att äldre kan bli diskriminerade enbart på grund av sin ålder:

– Jag tror att vi behöver en större lyhördhet och kunskap hos dem som jobbar i medierna kring frågor som gäller åldrande och ålder.

Här kan du se Forskare förklarar-filmen » (nytt fönster)

Läs också Maria Edströms Spotlight-artikel i Äldre i Centrum #1/18 »

Publicerad 2019-05-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 april 2019 - 15:31 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår