PRO: Inför särskilda äldremottagningar

Äldre personer får inte del av den bästa vården och de bästa läkemedlen, enligt Pensionärernas riksorganisation, PRO, som nu kräver särskilda mottagningar för äldre.

Att vården skiljer sig åt mellan landstingen gör den ojämlik, vilket drabbar äldre personer. En orsak till bristande vård och omsorg är ofta just personens ålder, enligt PRO.

– Många vet inte att det råder andra regler för äldre. Äldre kvinnor får inte kallelse till mammografi eller cellprovtagning och äldre män får inte alltid den bästa behandlingen mot prostatacancer. Åldern avgör och det är oacceptabelt, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

I en rapport beskriver PRO problemen och ger förslag till lösningar:

  • Lagstifta om en gemensam ledning och styrning inom varje län för omsorgen och vården av de mest sjuka äldre.
  • Inför särskilda äldremottagningar, med tvärprofessionella team som ser till den äldres alla sjukdomar.
  • Utbilda primärvården i äldrepsykiatri och skapa särskilda specialistmottagningar.
  • Ta med de äldre i forskningsstudierna i högre grad.
  • Kalla äldre kvinnor till mammografi och cellprovtagning.

Länk till PRO:s rapport Jämlik vård – även för äldre! » (nytt fönster)

Publicerad 2015-08-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 augusti 2015 - 12:21 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår