Assistans avgörande vid parkinson

En av tre med Parkinsons sjukdom kan inte lämna hemmet utan hjälpmedel eller personlig assistans. Men med hjälpmedel och/eller personligt stöd kan nio av tio ta sig utanför stan.

Parkinson är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar ungefär en av hundra över 60 år. Studien har undersökt livsutrymmet för drygt 160 personer med parkinson, det vill säga hur mycket och hur långt de rör eller förflyttar sig i sin vardag. Upplevda gångsvårigheter var det som begränsade livsutrymmet mest.

– Resultaten visar vilken avgörande betydelse gånghjälpmedel och personlig assistans har för att personer med Parkinsons sjukdom ska kunna vara delaktiga i samhället, säger ansvariga forskaren Maria H Nilsson, docent i sjukgymnastik, som är knuten till CASE forskningscentrum för åldrandeforskning.

– Vi skulle behöva följa den här gruppen över tid men det verkar som att det viktigaste är att träna deras gångförmåga och erbjuda hjälpmedel eller personlig assistans om livsutrymmet ska kunna upprätthållas. Sedan visar studien att det även finns depressiva inslag, trötthet och smärta som också kan behöva tas itu med.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften Journal of gerontology medical sciences » (nytt fönster)

Publicerad 2018-04-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 april 2018 - 16:06 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår