Positivt resultat för kommunerna 2013

Enligt regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn är fler äldre mer nöjda med äldreomsorgen, samtidigt som kommunsektorn redovisar ett plusresultat på 14 miljarder kronor 2013.

Regeringens skrivelse till riksdagen om utvecklingen inom den kommunala sektorn ger en översiktlig bild av hur ekonomin och de större verksamheterna inom sektorn har utvecklats de senaste åren i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat. Skrivelsen redogör bland annat för att kommunsektorn sammantaget redovisar ett positivt resultat om 14 miljarder kronor 2013, att väntetiderna till vården fortsätter att minska, att fler personer beviljas hemtjänst samt att andelen äldre i särskilt boende har sjunkit. Enligt skrivelsen ökar också valfriheten inom äldreomsorgen, samtidigt som fler äldre är mer nöjda med densamma.

Publicerad 2014-04-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 april 2014 - 11:45 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår