Pris för mormors digitala resa

Eva-Maria Ternblad, tidigare student på kognitionsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde, belönas med högskolans mångfaldsstipendium 2014 för uppsatsen “När mormors resa blir digital”.

Eva-Maria Ternblad tar i sitt examensarbete upp problemet som uppstår när traditionell klassisk pappersinformation i allt högre utsträckning ersätts av digitala medier. I arbetet utreder hon hur äldre tar till sig och använder såväl digital som analog information vid resor med kollektivtrafik och hur detta påverkar deras planering och genomförandet av resor.

Mångfaldsstipendiet består av ett diplom och 5 000 kr och enligt Högskolan i Skövde uppfyller Eva-Maria Ternblads uppsats alla krav som ställs: att innehållet i arbetet ska vara aktuellt, originellt, nyskapande och spegla samhällsutvecklingen. Det ska också vara angeläget och till nytta för flera.

Enligt prismotiveringen pekar uppsatsen inte bara på de problem som skapas av den digitala tekniken, utan lyfter också fram behovet av alternativa former för information och system utformade med tanke på äldre som användargrupp, något som skulle kunna komma fler resenärer till godo.

Publicerad 2015-04-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 mars 2015 - 14:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår