Professur ska bredda geriatrisk forskning

För att utveckla kunskapen kring åldrandets sjukdomar donerar Stockholms sjukhem 15 miljoner kronor till en professur i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet. Innehavare blir Miia Kivipelto. 

Professuren är inriktad på åldrandets sjukdomar och vård av äldre och finansieringen fördelas på tio år. Miia Kivipelto kommer bland annat att arbeta med att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demenssjukdomar, men forskningen kommer också att täcka andra åldersrelaterade sjukdomar, multisjuklighet och läkemedelsanvändning bland äldre. I uppdraget ingår också handledning av forskarstuderande och att bidra till forskningsanknytning i utbildningen i geriatrik.

– Donationen innebär att vi kan göra en långsiktig satsning för att bredda den geriatriska forskningen, och koppla samman vår befintliga forskning inom demens med flera aspekter av åldrande, säger Miia Kivipelto i ett pressmeddelande.

I dag finns kunskapsluckor inom vad som är den bästa vården för de allra äldsta, personer över 85 år, som ofta har flera sjukdomar att ta hänsyn till vid behandling. 

– Miia Kivipelto bedriver tillsammans med sin forskargrupp geriatrisk forskning i världsklass. Det ger en betydande förstärkning till såväl forskning om åldrandets sjukdomar som till utbildning och utveckling inom området, säger Dag Klackenberg, styrelseordförande vid Stockholms sjukhem.

Läs Äldre i Centrums porträttintervju med Miia Kivipelto » (nr 1/2016).

 

Publicerad 2016-10-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 oktober 2016 - 16:49 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår