Rättssäker omsorg i färsk skrift

I Socialstyrelsens nya informationsskrift Rättssäkerhet inom äldreomsorgen finns svar på de vanligaste frågorna om handläggning inom äldreomsorgen, från inkommen ansökan till utredning och beslut.

Handläggningsprocessen måste vara rättssäker för att skapa trygghet för och skydda den enskilde äldre, skriver Socialstyrelsen om sin nya informationsskrift. Det betyder bland annat att en utredning inte ska vara mer omfattande än vad den behöver vara och att beslutet ska vara tydligt.

I den nya skriften finns svar på frågor om till exempel en kommun kan begränsa vilka insatser den enskilde har rätt att ansöka om, vilka uppgifter som ska finnas med i ett beslut, när ett beslut får ändras och om den enskilde kan välja när och hur hemtjänstinsatser ska genomföras.

Länk till att ladda ner eller beställa skriften Rättssäkerhet inom äldreomsorgen » (nytt fönster)

Publicerad 2013-12-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 december 2013 - 12:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår