Äldre tedrickare mindre deprimerade

Förekomsten av depressiva symtom är lägre bland äldre kineser som dagligen dricker te än bland dem med oregelbunden konsumtion, enligt forskning från Confucius hometown aging project.

Den aktuella studien, publicerad i novembernumret av den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Geriatrics Society, undersökte sambandet mellan tekonsumtion och depression. Bland 1 368 äldre kineser boende på landsbygden som deltog i studien drack 489 te dagligen. Detta var förenat med en lägre risk för depressiva symptom jämfört med dem som inte drack te eller hade en oregelbunden konsumtion.

Studiens data samlades in enligt ett standardförfarande med intervjuer, kliniska undersökningar och psykologiska tester. Förekomst av depressiva symtom definierades som resultatet 5 eller mer på den 15-gradiga Geriatric Depression Scale. Sambandet mellan tedrickande och depression var enligt studien oberoende av förekomsten av cerebrovaskulär sjukdom och ateroskleros.

I ytterligare en studie publicerad i samma nummer av tidskriften framkommer att tekonsumtion även är associerat till lägre risk för dödlighet. Patienter som ofta drack te vid 60 års ålder hade 10 procent lägre risk jämfört med dem som sällan drack te.

Länk till Journal of the American Geriatrics Society » (nytt fönster)

Publicerad 2013-12-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 december 2013 - 11:44 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår