Regeringen utreder äldrelag

Regeringen ger i uppdrag att utreda om det behövs en särskild lagstiftning för alla beslut om äldreomsorg och andra insatser för äldre.

– Vi vill att utredningen finner en form som ger bästa möjliga förutsättningar för äldre att kunna få leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre bör ha rätt att få en sammanhållen och effektiv vård och omsorg och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, säger äldreminister Lena Hallengren.

I dag utgör socialtjänstlagen grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige. Barn och unga, missbrukare, funktionshindrade, brottsoffer är några av de grupper som ingår i lagen utöver gruppen äldre. Regeringen vill analysera vilka för- och nackdelar som finns med att samla alla bestämmelser om äldreomsorg i en särskild lag, och anser att det är angeläget att på nationell nivå verka för likvärdighet över hela landet.

Uppdraget att utreda om det behövs en särskild lagstiftning för alla beslut om äldreomsorg och andra insatser för äldre går till tidigare vice statsminister Margareta Winberg, som redan utreder framtidens socialtjänst. Utredningen ska nu slutredovisas senast den 1 juni 2020, mot tidigare 1 december 2018.

Publicerad 2018-08-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 augusti 2018 - 11:36 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår